Administrasjon

 

Direktør: 
Per Erik Kise Larsen
mobil: + 47 903 68 666
e-post: pekl@kammerorkesteret.no

Administrasjonssjef:
Anniken Leegaard
kontor: +47 24 05 55 50
e-post: adm@kammerorkesteret.no

Scene- og noteansvarlig:
Harald Gundersen
mobil: +47 47 31 55 31
e-post: harald.gundersen@kammerorkesteret.no

Informasjons- og markedsansvarlig: 
Euishin Kim
mobil: +47 94 82 31 11
e-post: e.kim@kammerorkesteret.no

Økonomi/regnskap:
Tore Skarvang
mobil: + 47 46 42 58 86
e-post: skarvang@online.no

Booking:
Silje Haugan
mobil: +47 98 83 02 90
e-post: silje.haugan@kammerorkesteret.no