Kontaktinformasjon

Det Norske Kammerorkester

Besøksadresse:
Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse:
Postboks 183  Sentrum, 0102 Oslo


Tlf.+47 24 05 55 50
E-post: adm@kammerorkesteret.no