Samarbeidspartnere

Vår virksomhet hadde ikke vært mulig uten vesentlige bidrag fra det offentlige og private.

Våre bidragsytere er: 

Kulturdepartementet. Departementet er orkesterets viktigste bidragsyter med et årlig tilskudd i 2015 på NOK 9,08 mill. 

Oslo kommune. Kommunen gir tilskudd til orkesterets aktiviteter i Oslo. Tilskudd for 2015 er på NOK 0,15 mill. 

Venneforeningen. Det Norske Kammerorkesters venner bidrar jevnlig med midler til driften. Foreningen har finansiert innkjøp av pauker, plateinnspillinger og andre gaver til vår virksomhet