Styret og kunstnerisk ledelse

Styret
Amund W. Skou, styreleder
Sigrun Vågeng
Svenning Vang
Frode Helgerud
Tom Remlov 
Knut Olav Klokk
Audun Andre Sandvik
Ida Bryhn
Camilla Kjøll, vara
Marius Flatby, vara

Kunstneriske leder
Terje Tønnesen
 

Programkomité
Terje Tønnesen
Per Erik Kise Larsen