Det Norske Kammerorkesters venner

Det Norske Kammerorkesters venner har til formål å støtte orkesteret økonomisk og praktisk, og være med på å gjøre orkesteret kjent for et større publikum.

Vennene bistår orkesteret med

  • å øke publikumstilslutningen
  • økonomiske bidrag til formål som orkesteret prioriterer
  • forefallende praktiske oppgaver

 

Vennefordelene

  • huskonserter og sosialt samvær et par ganger i året
  • fellesreiser ved enkelte av orkesterets turneer
  • gratis adgang til utvalgte orkesterprøver - en spennende mulighet til å bli bedre kjent med musikerne og orkesterets arbeidsprosesser
  • sesongprogram og vennebrev tilstendes

 

Kontakt Det Norske Kammerorkesters Venner på e-post

turilan@online.no

 

  • Enkeltmedlemskap kr 250 pr år
  • Medlemskap for par kr 425 pr år
  • Studenter/skoleelever kr 150 pr år