Ta med elevene på konsert med Det Norske Kammerorkester

Benytt denne anledningen til å gi dine elever inspirasjon og læring!

Det Norske kammerorkester og Norsk kulturskoleråd Region Øst har etablert et unikt samarbeid der vi i felleskap tilbyr kulturskolene i regionen konsertopplevelser på et høyt kunstnerisk nivå.

På konsertarenaen møter elever og lærere en musiker/solist fra orkesteret for en introduksjon til konserten og får bli med på de siste forberedelser før konserten i åpen prøve. 

Målgruppe for prosjektet er kulturskoleelever i aldersgruppen ungdomsskole/vgs. Yngre elever er velkommen til deltakelse, men dette krever større grad av oppfølging og forberedelse lokalt. Dette programmet er vel egnet for de som spiller stryke- og blåseinstrument.

Kulturskoler som ønsker å delta på konsertene, sender en foreløpig påmelding om forventet antall til Det Norske Kammerorkester v/ Anniken Leegaard: adm@kammerorkesteret.no